If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Eğimle İlgili Bir Testten Sonuç Çıkarmak İçin P-Değerini Kullanma

En küçük kareler regresyon doğrusunun eğimi için yapılan bir hipotez testinden sonuç çıkarma.

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.

Video açıklaması

ya Aylin rastgele aldığı bir cep telefonu örnekleme ile ilgili telefonların işlemci hızı ile fiyatlar arasında pozitif doğrusal bir ilişki olduğu sonucuna ulaşıyor örnekleme uyguladığı en küçük kareler regresyonu ile ilgili bilgisayardan elde ettiği sonuçlar aşağıdadır neler olup bittiğini anladığımız an emin olmak adına ufaklık tekrar yapalım ailenin Cep telefonlarından bir örneklem almış bize örneklerde kaç tane telefon olduğunu söylemiyorlar ama örneklemdeki telefonların işlemci hızı ile fiyatlar arasında pozitif doğrusal bir ilişki bulmuş Evet buraya fiyatı buraya da işlemci hızını koyayım telefonlardan elde ettiği veriyi Buraya koyacak ve her 1.1 telefona ait olan veri içerecek bu veriyi bir bilgisayara verdiğinde de örneklem için buraya bir doğru yerleştirebilirim iş aynen bu şekilde örneklemin regresyon doğrusu bunu şapkalı y ile göstereyim şapkalı ye eşittir Ağar Oh be x ailenin örneklemenin ana değeri 120 7,0 92y eşit buradaki adam bahsediyorum regresyon doğrusunun eğimi ise hızın katsayısını ilksin hız olduğunu düşünürsek eğim bunun katsayısı oluyor öyle değil ancak bunların tahmini değerler olduğunu kendimize hatırlatmamız gerekiyor demek istediğim şu an satışta olan bütün telefonları değerlendirecek olur isek gerçek popülasyon parametrelerini elde edebiliriz ama burada bir örneklem olduğu için bunlar tahmini değerler oluyorlar aynı zamanda ailenin örneklerde pozitif doğrusal bir ilişki bulmuş olması Bunun popülasyonu için de geçerli olduğu anlamına gelmez Ailen bu şekilde sonuç veren bir grup telefondan oluşan bir örneklem almış olabilir Öyle değil mi Bu yüzden de bir hipotez testi yapmak istiyor hipotez testi yaparken değişkenler yani buradaki leri kullanacak olursak telefonların işle bu ile fiyatı arasında bir ilişki olmadığını var sayarız buradaki Beta popülasyon regresyonun gerçek para metresidir bunun da popülasyon olduğunu var sayacak olur isek fiyatı ve işlemci hızını eksenlere yerleştir eyim Evet tüm popülasyonu değerlendirebilecek olsaydık Çubuk aç telefon anlamına gelir inanın Hiçbir fikrim yok milyarlarca olduğundan eminim Eğer bu popülasyonu için bir regresyon analizi yaparsak sıfır hipotezinde ki Beta regresyonu Neyi midir ve sıfıra eşittir mal de bu şekilde çiziyorum popülasyon regresyon doğrusunun denklemini şapkalı ye eşittir Alfa artı Beta Çarpı x olarak yazabilirim sıfır hipotezi betanın sıfır olduğunu karşı hipotezde ailenin de şüphesiyle aynı yönde olarak sıfırdan büyük olduğunu iddia eder çıkarım yapabilmek için gerekli koşulların sağlandığını var bu Alfa eşittir 0,0 bir anlamlılık düzeyinde tüm cep telefonları için bu iki değişken arasında pozitif doğrusal bir ilişki olduğuna dair yeterli Kanıt olduğunu söyleyebilir misiniz Neden diye sormuşlar her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyor benden önce Kendi kendinize çözmeye çalışın hipotez testinin yapabilmek için 0 hipotezin doğru olduğu varsayımından yola çıkacağız Yani bunun gerçek regresyon doğrusunun eğimi olduğunu kabul edeceğiz demek istiyorum Evet bunu kabul ettiğimizde buradaki kadar yüksek bir sonuç elde edebilmemiz in olasılığını ne olduğunu arayacağız burada bize verilen bu değer ile örneklem regresyon doğrusunun Emin örnekleme dağılımı için verilen tahmini değeri kullanarak bir k değeri bulacağız karşı hipotezin gerçek regresyon doğrusunun eğiminin sıfırdan büyük olduğunu iddia ettiği bu durumda p değeri buna eşit ya da bundan büyük bir T değeri elde etme o kılığını eşit olacaktır te büyük eşittir 2,999 yazıyor tabloya bakıp da bi zp değerini veren bir suçun var yaşasın diye ve bu Olasılığın 0,0 04 olduğunu düşünmüş olabilirsiniz ama çok dikkatli olmalısınız Çünkü bu iki taraflı bir p değeridir Bakın bu Eğer bir TED alımı ise serbestlik derecesinde uygun olduğunu düşünelim bu değer bize tak değerini 2,999 ya da büyük olma olasılığını verir te Sıfıra eşit ve bu da 2,999 sa bizim Bu alanın ne olduğunu bulmamız gerekiyor işte burası Ama buradaki değer Bize sadece sağ kuyruğu değil son kuyruğu da veriyor yani eksi 2,999 a eşit ya da küçük olan bu alanı da kapsıyor bu senaryonun pH değeri için bizim Buna ihtiyacımız var ve var yani te dağılımı simetrik olduğu için bunun yarısını alacağız demek istediğim bu 0,0 02 ye eşit olacak şimdi de p değerini Alfa yani anlamlılık düzeyi ile karşılaştırmanız lazım 0,0 0201 Gül sıfır birden Evet bir bakalım iki birden büyüktür ama bu Binde birlikten bu yüzdebirlik 0,0 02 0,0 birden küçüktür yani p değeri anlamlılık düzeyinde en küçük o yüzden bu kadar büyük ya da bundan daha büyük bir sonuç elde etmenin olasılığı çok düşüktür diye düşünüp sıfır hipotezini Redd edeceğiz Bu da karşı bezi kabul etmemiz anlamına gelecek bu durumda tüm cep telefonları için bu iki değişken arasında pozitif doğrusal bir ilişki olduğuna dair yeterli Kanıt olduğunu söyleyebilir miyiz Evet neden yazıyorum p değeri anlamlı o benden küçük olduğu için 0 İbo tezini reddedip karşı hipotezi kabul ediyoruz