If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Atriyoventriküler Reentran Taşikardi ve AV Düğüm Reentran Taşikardisi (AVNRT)

Orijinal video Bianca Yoo tarafından hazırlanmıştır.

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.

Video açıklaması

da atıyor ventriküler rentron taşikardi Yani kısaca abrt bu İki Yol arasında dönüp Duran anormal elektriksel bir döngünün ya dar Anton bir devrenin olduğu bir supraventriküler taşikardi çeşididir iki yol var dedik arkadaşlar Bunlardan biri normal a ve iletim sistemi Diğeri ise aksesuar yoldur bu karıncık ile kulakçık arasında yer alan fazladan bir yoldur Evet şunu hemen hızlıca sileyim Az sonra yeniden çizeceğiz Tamam normal olarak sinyalin s a Düğünden çıktığını kulakçıktan geçerek ağ ve düğününe geldiğini biliyoruz AB düğümünün bir bekçi gibi ya da kulakçıktan gelen sinyali ventriküler e ileten köprü gibi bir yapı olduğunu hatırlıyorsunuz durr sağlıklı ve normal bir kalpte sinyal bu şekilde AB düğümünden geçmelidir bira ve Düğünden sonra da karıncıklara gelir onları uyarır ve kasılmalarını sağlar zaman zaman karıncık Ve kulakçık arasında fazladan yani aksesuar dediğimiz bir yol oluşur burada olabilir bu ya da burada ben kolay olsun diye buraya çizdim Ama bunun ekstra yani fazladan bir yol olduğunu da aklınızdan çıkarmayın lütfen sinyal kulakçıktan karınca bu şekilde gelip Ben fikirler dokuyu bu şekilde uyarabilir sinyal karıncıklarda kulakçıklara gider aksesuar yolu izleyebilir bir Demek istediğin bu hem ileri yönlü yani anterograd ki bu kulakçıktan karınca doğru olan yöndür hem de geriye doğru Yani retrograt olabilir bu da karıncıklar dan kulakçığa doğru olan yön oluyor bu sinyalin yönü birkaç şeye bağlıdır arkadaşlar aksesuar yolun refrakter bu oyunun zamanlamasına bağlıdır ki deflector periyot hücreler Uyandıktan sonra bir daha uyarılmaya cakları zaman aralığıdır bunun bir iyileşme ya da kendine gelme arası olduğunu da düşünebilirsiniz biz mesela 100 metre koştuktan sonra ikinci bir yüz metreyi hemen koşamazsınız ve biraz dinlenmeniz gerekir Öyle değil mi İşte refrakter periyot Tam da bunun gibi bir şeydir sinyalin ileri ya da geri yönde ilerlemesi az önce de söylediğim gibi aksesuar yolun refrakter periyodun zamanlaması ile sinyalin aksesuar yolu hangi yönden geldiğine bağlıdır rave düğündeki iletim normal seviye aksesuar bir yol varsa ve en trend devre ya da anormal elektriksel aktivite döngüsü ortaya çıkabilir ve bu da bir taşı aritmiye sebebiyet verebilir Evet av O senin ortaya çıkması için sağlıklı bir a ve iletim sistemi ve aksesuar yola ihtiyaç vardır adaleti anlatmanın en iyi yollarından biri ABC'nin en klasik örneği olan wolff-parkinson-white sendromudur arkadaşlar wolff-parkinson-white söyleyemedim doğru şimdi söylüyorum Evet wolff-parkinson-white sendromu klasik bir av ERT örneğidir bundan kısaca da Blue Pide ve olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz İngilizce'deki Baş harflerinden geliyor tabi anlayabileceğiniz gibi wolff-parkinson-white sendromunda karıncık ile kulakçık arasında fazladan aksesuar bir yol bulunur s a düğümünden a ve düğüne sonra da karıncıklara gelen sinyal s a düğünden sonra aksesuar yolu izleyip karıncıklara bu şekilde gidebilir ve karıncıklar bu şekilde uyarabilir Bu da karıncıkların hem ama ve Düğünden hem de aksesuar yoldan gelen sinyalle uyarılması iyi gelir AB düğümünün iletimi yavaşlatan Bir Doku yapısının olduğunu eklemek istiyorum Evet sinyal AB düğününe geldiğinde iletim buradaki doku sebebiyle yavaşlar ama aksesuar yolun kulakçık lak karıncık arasında bir delik gibi olduğunu düşünürsek sinyaller bu y**** izlediklerinin de da daha doğrusu bu yolla geldiklerinde sinyaller Bu yolu izlediklerinin de herhangi bir şekilde o zaman yavaş namazlar Bu da bu yolu izleyerek tarıncı klara ulaşan sinyalin karıncıkları AB düğümünden gelen sinyalden önce harekete geçireceği şeklinde yorumlanabilir Neden Çünkü yavaşlamıyor nede olsaa ve düğünde iletim yavaşlatan bir mekanizma mevcut değil mi bu EKG de bazı değişikliklere yol açar Pr aralığı kısalır tuğres nineyi mide yavaşça artmaya başlar Pr aralığı kısa de içtim ki Pr aralığı Normalde 0,12 saniyeden kısadır bunun sebebi ben tipiler dokunun normal uyarım dan önce uyarılması dır ben tipiler uyarım daha uzun sürdüğü için şure senin artışı da daha yavaş olacaktır yavaş artışa Delta dalgası adı verilir bir evet bu da Blue Pide Blue için klasik bir durumdur Bu noktada bunu na w.r.t. olmadığının altını çizmek istiyorum yani taşiaritmi Sadece bunun sonucu olamaz ama s a düğümünden a ve düğüne gelen Prematüre Bir atım olduğunda aksesuar yolda refrakter periyodun da ise Eğer ki bu da sinyalin aksesuar yolu izleyeceği anlamına gelir karıncıklar dan aşağı inen sinyal yukarıya geri dönüp aksesuar yola ulaştığında aksesuar yol artık refrakter periyod Daddy bu ve sinyal de bu yolu izleyerek ağ ve düğünü yeniden uyarabilir Bu da ortaya re-enter en bir devre çıkarır sinyal bu şekilde dönmeye başlar döner döner döner ve döner Sonuç olarak da a word'deki taşiaritmi oluşur atriyoventriküler nodell Random taşikardi Bu da avrete gibi bir entrain taşikardi çeşididir Ancak A Word den farklıdır bundan da kısaca Avene RT olarak bahsedilir aradaki nodal kelimesi var bunun a Word den farklı olduğunu bir kere daha tekrarlayın Öncelikle adı AVM nerededir arada Ne yani nodal o da ne demek düğümü kastetmek için kullandığımız model kelimesi var ve buradaki anormal elektriksel döngü ya da Random devre doğrudan AB düğümü ve etrafındaki doku ile ilgilidir Avene RP ve aksesuar yol bulunmaz buradaki şey ağ ve düğümü sağ tarafa ise Ama bu defa Biraz daha büyük bir AB düğümü çizdim bakın işte burada işte AB düğümü his demedi de karıncıklara giden iletim sistemi a ve nerede deave Düğünden geçen İki Yol bulunur Bunlardan biri yavaş yoldur ki impuls burada daha yavaş ilerler diğeri de hızlı yoldur yani impuls çok daha çabuk ilerler Evet şunu siliyorum birazdan yeniden çizeceğim şimdi bir detay daha vereceğim doğuştan gelen bu yapısı sebebiyle yavaş Yolun refrakter periyodun daha kısadır refrakter periyodun hücreler Uyandıktan sonra tekrar uyarlamaya cakları periyot olduğunu hemen hatırlatalım hızlı yolun refrakter periyod ise daha ucuzdur refrakter periyodun kısaca RP olarak not ediyorum yavaş yolun ki kısa hızlı yolun ki uzun tamam mı sinyal Buraya geldiğinde ikiye ayrılacak Hızlı yoldan hemen aşağı inecek buradaki ortak alan final noktaya ulaşacak ve karıncıklara dağılacak ay O da yavaş yolda da yavaşça ilerlemeye başlayacak impuls Hızlı yoldan geçince hızlı yol refrakter periyod a girecek bu çizgilerin refrakter periyod simgeledikleri düşünelim yavaş yoldan gelen sinyal de final noktaya ulaştığında hızlı yolun refrakter periyodun a gelecek ve burada sonlanacak Burası refrakter periyod da olduğunda herhangi bir için gelin Aktif olması söz konusu olamaz yavaş yol kendi nefretler periyoduna girince ki bu periyot diğerine göre daha Kısaydı eski haline dönmüş olacak Bu esnada hızlı Yolun refrakter periyodun da bitmiş olacak Ve ikisi de yeniden sinyal iletimi için hazır duruma gelmiş olacaklar Evet yeni bir sinyal için ikisi de hazırlar Bu esnada Prematüre Yani erken bir atım geldiğini düşünelim tamam mı Bazı kaynaklar bunlardan ekstra adımlar olarak bahsederler Evet gelen Prematüre Bir atım söz konusu Prematüre Atım hızlı yol halen ref ama yurttayken yavaş yolu ise refrakter periyottan çıktığında gelmiş olsun bu atın impulsu yani impulsu daha doğrusu yavaş yoldan aşağı iletecek yavaş yol impulsu Yavaşça aşağıya doğru iletirken hızlı yolda refrakter periyottan Çıkmış olacak ve impuls ortak final noktaya ulaştığında aşağıya iletilecek ama hızlı yolda kendi refrakter periyodun dan çıktığı için impuls bu yolunda aktive edecek ve sin gel yukarıya iletilecek Bu esnada yavaş yol refrakter periyodu tamamladı ysa aynı sinyal Bu sefer de yavaş yolu aktive edecek sinyal aşağı iletilecek ve bu bu şekilde böyle devam ettikçe impuls sürekli dönmeye başlayacak orta Yaren tren devre Çıkmış olacak impos bu şekilde döndükçe sinyal a ve düğüne Normalde olduğundan çok daha hızlı bir şekilde iletilmiş olacak Ve bu da nabzı 100 ila 250 gibi O da çıkacak nabzı bpm diye belirtelim Bunun sebebi sinyal bu şekilde sürekli gönderen ve karıncıklara Normalde olduğundan çok daha sık kasılmalarını söyleyen anormal ve en trend örgü bu durumdaki bir hastanın HGS supraventriküler taşikardi gibi görünür qrs Kompleksi dar almış ya da kısaltılmış 0,12 saniyeden kısadır ya da üç küçük kareden azdır nabzında dakikada yüzden büyük ya da eşit olduğunu da ekleyelim taşikardinin tanım da budur zaten Yani Nabzın dakikada 100'den fazla olması buradaki EKG de qrs kompleksinin daraldığını görüyorsunuz değil mi qrs kompleksinin kısalması his purkinje sisteminin normal aktivasyonunda bağlıdır ve nabızda yüzden fazladır Evet nabız dakikada 150 ila 300 arasında olabilir buradan Buraya bakarsak Nabzın 100'den fazla olduğunu Yani bir taşikardi ile kaç karşı olduğumuzu söyle abone ol