Ana içerik
İki değişkenli doğrusal denklemlerin eğim-kesme noktası formunu ve bunun doğruların eğimlerini ve y kesme noktalarını yorumlamak için nasıl kullanılabileceğini öğrenin.