Yükleniyor

Buradan başlayın
İnsanlığın Kökeni ve İlk İnsan Toplulukları

İnsanların kökenleri ve ilk insan toplulukları, teknolojik ve çevresel dönüşümler üzerine bir ders (milattan önce 600 yılına kadar), İleri Düzey Dünya Tarihi dersinin ilk dönemi.
Öğrenmeye başlayın: İnsanlığın Kökeni ve İlk İnsan Toplulukları