Finans ve Sermaye Piyasaları

Yükleniyor

Buradan başlayın
Bileşik Faiz ile ilgili temel bilgiler

Faiz, modern sermaye piyasalarının temelidir. Faizi, borç alıyorsanız sermayenin maliyeti veya borç veriyorsanız varlıklarınızın getirisi olarak düşünebilirsiniz. Bu bölümde faize ilişkin genel bilgiler yer alıyor. Bileşik faizi, veya akıldan hesap yapabilmenizi sağlayacak ipuçlarını da bu bölümde bulacaksınız.
Öğrenmeye başlayın: Bileşik Faiz ile ilgili temel bilgiler