Günümüzde Ekonomi

Bu ünite hakkında

Güncel olayların ve bunların ekonomik başlıklarla bağlantısının değerlendirilmesi.