Polinomlar

Gelişim
Binom Teoremi
Binom Teoremini Anlama
Polinomları çarpanlarına ayırma - İkinci dereceden formlar
Quiz 1
5 soru
Polinomları çarpanlarına ayırma - Özel çarpım formları
İleri Düzey Polinomları Çarpımlarına Ayırma Yöntemleri
Quiz 2
5 soru
Polinom Özelliklerini İspatlama
Karmaşık Sayılar İçeren Polinomların Özellikleri
Karmaşık Sayılar İçeren İkinci Dereceden Denklemler
Cebirin Temel Teoremi
Quiz 3
5 soru
Polinomların Sıfıra Eşit Olduğu Değerleri Bulma
Polinomların Sıfıra Eşit Olduğu Değerler ve Bunların Grafikleri
Quiz 4
5 soru
Polinom Fonksiyonlarının Sonsuzdaki Davranışları
Polinomların grafikleri
Fonksiyonlarda Simetri
Polinom Fonksiyonlarında Simetri
Ünite testi
15 soru

Kişiselleştirilmiş öğrenme planınızı ortaya çıkarın

Gelişmeye açık alanlarınızı bulmak için Quiz 1'i çözün. Öğrenmeniz gereken şeylere tam uyacak dersler önereceğiz.
Bu derste gelişmeye açık alanlarınızı tanımlayın:
Polinomlar konularını anlayıp anlamadığınızı 15 soruyla test edin.
Bu ünite hakkında
Özdeşlikleri ispatlamak ve sıfır yapan değerlerini bulmak için polinomlarla işlem yapmayı öğrenin. Bu bilgiyi kullanarak polinom denklemlerini çözün ve polinom fonksiyonların grafiklerini çizin. Fonksiyonlarda simetriyi öğrenin.