Ana içerik

Analitik Geometri

Bu ünite hakkında

Koordinat geometri olarak da bilinen, analitik geometride koordinat düzleminde geometrik nesneler hakkında düşünüyoruz. Örneğin, her kenar için doğrusal bir denklem yazıp eğimlerin aynı olduğunu görerek paralelkenarın karşılıklı kenarların paralel olduğunu görebiliriz.