If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Aort Stenozu ve Aort Regürjitasyonu

Orijinal video Joshua Cohen tarafından hazırlanmıştır.

Video açıklaması

bu ekranda aorta doğru Kasılan sol karıncığı görüyorsunuz arkadaşlar tamam mı LV yazan sol karıncık kırmızı okla işaret dediğimiz ise Aort kapağı Aort kapağının açılması Gerektiği kadar açılmadığını burada görüyorsunuz değil mi Aort stenozu ya da darlığı denilen rahatsızlık İşte tam olarak bu durum Aort stenozu nu kısaca tanımlama mı isterseniz Aort kapağının daralması sonucu kan akışının engellenmesi diyebilirim sol karıncığı LV olarak işaretliyorum bu da Aort kan sol karıncıktan Aort kapağına gelir buradan geçerek a Orta doğru ilerler ve Buradan da vücuda dağılır kan akışının nasıl tamamlandığını da hemen not edeyim kan akciğerlerde oksijen Ya ben sonra sol kulakçığa gelir mitral kapakta geçerek sol karıncığa ulaşır kalpten Aort aracılığı ile ayrılır ve vücuda ihtiyacı olan oksijeni taşır kan Örneğin Aort darlığı sebebiyle sol karıncıktan aorta ulaşamazsa kanın bir kısmı sol karınca geri Teper ve bu da kalbin vücuda ihtiyacı olan oksijeni ulaştır ama masasıyla yani dokuların oksijensiz kalması ile sonuçlanır size Aort Dağı darlığına sebep olabilecek şeylerden şimdi bir bahsetmek istiyorum arkadaşlar tamam mı Öncelikle bir küspit Aort kapağından bahsedeyim biküspit Aort kapağı bu Doğuştan gelen bir rahatsızlıktır ve Aort kapağının sadece iki yaprakçığı olması anlamına gelir bir çizim üzerinden Anlatırsam anlaması daha kolay olabilir bakın Aort kapağının Normalde bu yaprakçığı vardır tamam mı 1 2 ve 3 nüfusun bir kısmında az önce de söylediğim gibi Doğuştan gelen bir rahatsızlık görülür ve bu kişilerin Aort kapakları bir küspit tir yani 2 adet yaprakları vardır biküspit Aort kapağının daralmaya daha yakın olmasının sebebi 3 yaprakçığı görevini ki yaprakçık tarafından üstlenilmiş olması ve bu Yaprakların zaman içerisinde hasar görmesi kireçlenme ve sertleşme olasılığının daha fazla olmasıdır Evet bu yüzden bir küspit Aort kapağı çok daha erken yaşlarda sertleşip dar alabilir arkadaşlar avurtlar almasını nedenlerinden bir diğeri de Yaşa bağlı olan kireçlenme bir Yaşımız ilerledikçe Aort kapağı kireçlenir sertleşir ve bu yüzden de bu kapak eski işlevini yerine getirememe başlar Aort kapağının kireçlenmesi ile alakalı risk faktörleri ve damar hastalıklarının risk faktörleriyle çok benzer özellikler gösterir Bu yüzden buradaki risk faktörlerini de sigara kullanımı Yüksek tansiyon yani hipertansiyon hiperlipidemi yani yüksek kolesterol ve diyabet olarak sıralayabiliriz Aort darlığının bir diğer sebebi romatizmal Ateş de olabilir Bu hastalık genelde mitral kapağı daha çok etkiler ama romatizmal ateşin ve romatizmal kalp hastalığının ilerleyişi Aort kapağını da etkileyebilmektedir Aort darlığının işaret ve belirtilerini seade sat kısaltması ile kolayca aklınızda tutabilirsiniz s adenin sesi Senkop yani bayılma oluyor Senkop pası anjina Yani bir çeşit göğüs ağrısı ve dedesi Dead Edis ne arkadaşlar disipline yani ne bu vardır Buna ek olarak pulsus parvus et ardus içinde gözlemlerimizi yapmamız ve bunun içinde gözlerimizi dört açmamız gerekir Bu Latince Terim pulsus parvus et Pardus nabzı zayıf olması ve geç gelmesi anlamına gelir Pardus küçük Tarsus ise geç ya da yavaş anlamına geliyor bu zayıf ve yavaş Nabzın sebebi Aort kapağında ki daralmaya maruz kalan kandır Örneğin Aort stenozu olan birinin nabzı alındığında basınç olması gerektiği şekilde artam az olması gerektiği gibi artam az Basınç listeye sol ventrikül hipertrofisi de eklemek istiyorum kısaca swh diyelim ki buradaki ventrikül karıncık demek hatırlatmış olayım bunun için fiziksel muayene sırasında PM III pembe Eee ya da denen maksimal impuls noktası elle muayene edilebilir Bu da Normalde midklaviküler Hatta V interkostal Aralık'ta dır ve steteskopla dinlenirken mitral alanı dinlemeye benzer Yani bunu steteskopla dinlerken Daha doğrusu doktor mitral alanı dinliyormuş gibi Sanki tamam mı sol ventrikül hipertrofisi olan hastalarda pembe Eee sternuma yani göğüs kemiğine doğru ilerler Bu da Kasım kalınlaşması yani Sol ventrikül hipertrofisi ne işarettir out darlığında görebileceğimiz belirtilerden bir diğer maham e.a.h. ay yani mikroanjiyopati qhono litik anne midir Bu da Daralan kapaktan geçen kırmızı kan hücreleri bu atılması sonucu anemi oluşması anlamına gelir son olarak bir de sistolik ejeksiyon üfürümü eklemek istiyorum sistolik ejeksiyon üfürümü Bu ürün en iyi şekilde Aort alanında ya da sağ üst sternal sınırda duyulur ve kapak açılırken gelen dışarı atılma sesi üfürme her zaman eşlik etmez anjinada kısaca bahsedeyim anjina iskemi yani oksijen eksikliği sonucu ortaya çıkan göğüs ağrısıdır Aort darlığı olan bir hastanın anjinası nın olmasının iki temel sebebi vardır Bu hastanın ya koroner damar hastalığı ya da sol ventrikül hipertrofisi geçmişi vardır koroner damar hastalığını açıklamak için bir damar resmi çizeceğim bu koroner yani Kalbe kan getiren damarlar dan bir olacak kısaca k a d Bu turuncuyla da lümene yani kanın geçtiği alana doğru çıkıntı yapmış bir plak tabakası çiziyorum bu plak damarın yüzde 65'ini Kaplamış sa duruma Bir de Aort darlığı eklendiğinde 165lik bu daralma 75'lik bir daralma olarak hissedilebilir bu da göğüste hissedilen ağrının artmasına sebep olur sol ventrikül Kiper proficy yani kalbindeki kas dokusu artmış olan birinde ise kas Kütlesi 60 ve bu dokunun ihtiyacı olan oksijen miktarı da otomatik olarak onunla birlikte ne yapmıştır artmıştır oksijen ihtiyacı atmışsa ve Aort darlığı yüzünden bu ihtiyaç karşılamazsa göğüste ağrı hissedilir Şimdi de Aort darlığının karşıtı olan Aort regürjitasyon undan bahsetmek istiyorum ve gürci tasyon burada da yine sol karıncığı ve aortu görüyoruz bu kırmızı okla kan akışının regürjitasyonu yani geri dönmesini işaretledim kapağın bir kısmının sol karınca geri tepen kan ile beraber içeriye doğru saklı görebiliyorsunuz değil mi Evet Aort ve gücü tasyonu budur bunu da Serkan Aort kapağı olarak özetleyebilirim çizim üzerinde sol karıncığı LV sol kulakçığı ile Avea Ordu'da a Word olarak işaretliyorum az önce de söylediğim gibi kan Aort yardımıyla kalbi terk edip Vücuda kan taşır Öyle değil mi Aort ve Gürcü tasyonu da ise kalp gevşeme anındayken ve kulakçıklardan gelen kanla dolarken ağır kapağından da bir miktar kan geri tepip sol karınca dolacaktır normal olarak yani ağır kapağını işlevini yerine getirdiği durumlarda kanın aorttan sol karınca geri dönmemesi gerekir ve Kan akışı Normalde sol kulakçıktan sol karınca Doğrudur Buradan da ağır kapağından geçerek Aort yardımıyla vücuda dağılır Bu yoğurt regürjitasyonu da ise bir miktar kan aorttan sol karınca geri geliyor peki bunun nedenleri nedir bunun ortaya çıkmasına sebep olan durumlardan biri aortanin üssünün genişlemesi ya da anevrizmal değişimidir anevrizmanın kan damarının balon gibi Çeşmesi Ya da dışarı doğru çıkıntı yapması oldu biliyoruz anüs olarak bahsettiğim şey ise Aort kapağını sarmalayan fibröz doku dur kapak alanı genişlediğinde kapakta kapanması gerektiği gibi kapanamaz buna sebep olan rahatsızlıklar da tersi yerse Filiz olabilir ya da bağ doku rahatsızlıklarına sebep olan kolajenle yani damarlara yapısal destek sağlayan bir bağ dokusu protein ile alakalı olan marfam ve ehlers-danlos sendromları olabilir a Word ve Gürcü tasyonu sebep olan durumlardan bir diğeri endokardit tir Aort kapağı herhangi bir sebeple enfekte olursa kapak üzerinde etkin hale gelecek bu ve trombositler kapağı kapanmasına engel olabilir son olarak buraya da romatizmal Ateş yazıyorum Bunun genellikle mitral kapağı etkilediğini Az önce söyledim ama Aort kapağını etkileyebileceğini de biliyoruz sırada bazı işaret ve belirtiler var hastalar Kendini yorgun hissedebilir Bunun sebebi de a orta pompalanan kanın hepsinin ortak almayarak sol karınca geri gelmesi aynı sebeplerden dolayı senkopta sıklıkla rastlanan belirtilerden bir yani bayılma nefes darlığı ve çarpıntı de ekliyorum istediğim fiziksel muayene ya da tansiyon ölçümü sırasında dikkat edilmesi gereken diğer noktalardan biri geniş nabız basıncıdır nabız basıncını tanımlamak gerekirse bu sistolik kan basıncı yani sekb ve diğer diastolik kan basıncı yani dek AB arasındaki farktır Burada da bir çizim yapmanın faydalı olacağını düşünüyorum Bakın bu Aort Aort kapağını da açık olarak çiziyorum kangurudan geçtiğinde sistolik basınç yaklaşık 320 milimetre olacaktır bu kalpten pompalanan kan basıncıdır kalp gevşeyip de kapak kapanınca aortun kapanan kapak üzerindeki elastik geri tepmesi sonucu sistemin basıncı oldukça yüksek kalır yaklaşık olarak 80 milimetre civarı bir basınçtan bahsediyorum yani Normal bir durumda sistolik kan basıncıyla diyastolik kan basıncı sırasıyla yaklaşık olarak 120 ile 80 milimetre Cuma olacaktır şimdi a Word regürjitasyonu olduğunda kanın bir kısmı Kalbe geri geleceği için normal basınç 80 milimetre civada kalamaz bunun Aort Aort un kapanan kapak üzerindeki elastik geri tepmesi sonucu ortaya çıktığını biliyoruz okunan basınç yaklaşık olarak 51 metre Cuma olacaktır neden kanın bir kısmı ağır kapağından Kalbe geri dönüyordu ondan ek olarak sol karıncığa daha çok kan geldiği için kalbin önlük artacak ve Frank Starling yasasına ya da fren bu içerisine bağlı olarak da kalbin Öncü artınca kalp tüm Bu kanı pompalıya bilmek için daha şiddetli katılacağı için sistolik kan basıncı artacaktır kalbin ön yükü arttığında sistolik kan basıncı da 120 yerine mesela 140 milimetre cumaya çıkacaktır Bu da basıncı 120/80 den 140 50'ye değişmesi anlamına gelir ve nabız basıncı da artmış olur fiziksel muayene de karşılaşabilecek bulgulardan bir diğeri sol karıncık dilatasyonu dur dilatasyon ve bu farklı şekillerde tespit edilebilir ekokardiyografi da görülebilir ya da ek bir kalp sesi olan ve hacim yüklenmesine işaret eden S3 duyulabilir kalp alttan geri gelen kan sebebiyle normalden fazla hacim ile karşı karşıyadır bu maksimal impulsun yerini de değiştirebilir sol ventrikül hipertrofisi nden bahsederken maksimal impulsun sternuma doğru yerde de söylemiştim ama kalbin hacim yüklenmesi ile karşı karşıya olduğu durumda Maximum buz lateral olarak Ve muhtemelen düşük bir seviyede yer değiştirir Aort regürjitasyonu Steteskop ile yapılan muayene desolee sternal sınırda erken diyastolik üfürüm olarak da duyulacaktır bu