Ana içerik

Kinetik

Bu ünite hakkında

Kimyagerler genelde bir tepkimenin nasıl bir hızda gerçekleştiğini ve hıza müdahale etmek için neler yapılabileceğini merak ederler. Kinetik (kimyasal kinetik), tepkime hızlarını inceleyen çalışmaları kapsar. Bu bölümde ortalama reaksiyon hızı, hız yasaları, Arrhenius denklemi, reaksiyon mekanizmaları, katalizörler ve spektrofotometri gibi konuları öğreneceğiz.